sediment >>>>>>>>>>>>


Sediment is een project dat het stromen, het passeren van de rivier, en de factor tijd, koppelt aan de fysieke kenmerken van het kunstwerk:
Een installatie die met de tijd verandert van gestalte. Zoals in de uiterwaarden zichtbaar, vormt de nieuwe klei-afzetting een ondergrond voor nieuw land.
Sediment is a project that flowing, the passing of the river, and the factor of time, connects to the physical characteristics of the artwork:
an installation that changes with time in form. As in the floodplains visible, forms the new clay deposition a base for new land.